Проектиране и изграждане на ВиК инсталации

"ЕВРОТЕРМ КОНСУЛТ" ООД

В областа на ВиК инсталациите Евротерм консулт ООД, ще ви предложи цялостно проектиране и инсталация.

При проектирането на ВиК инсталациите, ние се водим от целта, тяхното ефективно потребление за по рационално и ефективно опазване на околната среда, посредством максимално намаляване на парниковия ефект и опазване на озоновия слой на планетата.

Ще ви предложим използването на екологично чисти материали, опазващи както вашето здраве, така и околната среда.

Доставка на ВиК материали, включващи: йонизатори за вода, филтри за питейна вода, омекотители за вода, линейни филтри за вода, филтърни колони, филтърни патрони, UV стерилизация, тръби, фитинги, кранове и всичко нужно за цялостно изграждане на ВиК инсталации.