ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА Фотоволтаични системи инсталации

"ЕВРОТЕРМ КОНСУЛТ" ООД

Фотоволтаични системи за генериране на електрическа енергия от слънцето

Фотоволтаичните панели могат да бъдат монтирани почти навсякъде, където има достатъчно слънчева светлина, върху всеки подходящ покрив, сграда или земен терен.

Едно от предимствата на фотоволтаичните системи е възможността им да се изпълняват с такава мощност каквато е необходима или в зависимост от ресурса на електроразпределителната мрежа и по този начин се избягват проблемите появяващи се при присъединяване на големи мощности.

Собствената фотоволтаична централа е изключително благоприятна за електрозахранване на консуматори, които използват енергията от мрежата, предимно през деня. Изграждането на фотоволтаична централа води до намаляване на разходите за електроенергия.